Biljettvillkor

Dessa villkor gäller mellan Arrangören (ROA Stockholm AB) och Kunden vid köp och bokning av evenemangsbiljetter som tillhandahålls av Arrangören med hjälp av officiella biljettåterförsäljare. Vilken återförsäljare som används beror på var evenemanget hålls.
Vi rekommenderar alltid alla att köpa biljett via den officiella biljettåterförsäljaren. Det är det enda sättet att garantera att biljetten som köps är äkta samt att den säljs till rätt pris. Vid köp via andrahandsförsäljare kan vi som arrangör varken garantera biljettens äkthet eller att den inte säljs till överpris.

De länkar som publiceras i våra officiella kanaler (hemsida, sociala medier m.m.) leder alltid till en officiell biljettåterförsäljare. Är du som konsument osäker på vilken som är den officiella biljettåterförsäljaren till evenemanget du vill gå på, kontakta oss på biljetter@roaproduktion.se

Om du trots detta köper biljett i andra hand kan vi som arrangör inte i förväg kontrollera att din biljett är äkta. Om biljetten visar sig vara falsk eller kopierad kommer du inte att komma in på evenemanget.

BILJETTKÖP
Biljettköp kan ej ångras, köpet är bindande. Vid köp av biljetter till Arrangörens evenemang, godkänner Kunden villkoren och bekräftar myndig ålder för att ingå avtal om biljettköp samt har läst och förstått dessa Villkor och samtycker till vår angivna personuppgiftsbehandling. Förlorad biljett eller värdebevis ersätts inte. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter eller värdebevis.

SERVICE- OCH DISTRIBUTIONSAVGIFTER
Utöver biljettpriset betalar kunden en serviceavgift och i vissa fall även en distributions- och/eller leveransavgift.

PERSONLIGT BRUK
Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Arrangören.

INSTÄLLT, FLYTTAT, ÄNDRAT ELLER AVBRUTET EVENEMANG
Kunden ansvarar själv för att kontrollera om evenemangets datum, tid eller plats har ändrats eller om evenemanget är inställt. Vid inställt eller flyttat evenemang återbetalas inte service-, leverans- och distributionsavgifter. Kunden skall i dessa fall senast 30 dagar från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela sitt anspråk på återbetalning till det företag varifrån biljetten köpts. Om så inte sker har kunden ej rätt till återbetalning. I händelse av flyttat evenemang gäller köpt biljett till det nya datumet. I händelse av avbrutet evenemang, exempelvis pga sjukdom eller extrema väderförhållanden, återbetalas biljettpriset (exkl serviceavgift och exkl eventuellt avbeställningsskydd) om evenemanget blir inställt eller avbrutet före paus. Biljettpriset återbetalas ej om evenemanget pågår fram till paus eller längre än 30 minuter i de fall evenemanget ej innehåller paus.
Vid evenemang med många medverkande artister kan förändringar i lineup komma att ske om arrangören anser det nödvändigt. Detta p.g.a. sjukdom eller andra förhinder för artist. Förändringar i lineup är ej ett giltigt skäl till återköp.

OM DU ÄR MISSNÖJD MED DIN PLATS
Ibland kan vissa sittplatser som har sålts få skymd sikt på grund av att teknik- eller scenutrustning har tillkommit efter biljettsläpp. Om detta drabbar dig – kontakta publikvärd eller informationsdisken på arenan. Vi försöker vid sådana tillfällen alltid att i möjligaste mån erbjuda en annan plats. Detta gäller dock ej platser som har sålts som ”skymd sikt” eller ”sidosikt”.

Eventuella klagomål måste alltid framföras på plats under konserten. Efter genomförd konsert betraktas plats som godkänd av dig som besökare.

FORCE MAJEURE
För det fall arrangemanget inte kan genomföras p.g.a. ett hinder utanför arrangören/spelplatsens kontroll, som de inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denna skäligen inte kunde ha undvikit eller övervunnit, är arrangören/arenan fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller om en föreställning ställs in beroende på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

PERSONUPPGIFTSHANTERING
Vi värnar om din personliga integritet. Vi skyddar och behandlar dina uppgifter med respekt. När du köper en biljett till ett av våra evenemang lagrar vi uppgifter om dig i våra system. Uppgifterna sparas för att vi ska kunna kontakta dig och ge dig den bästa möjliga service inför din upplevelse hos oss. I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi samlar in och använder personuppgifter och annan information. Den beskriver också dina rättigheter till dina uppgifter.

Läs fullständiga uppgifter om vår integritetspolicy här.

FÖR FRÅGOR KONTAKTA

©2020 ROA STOCKHOLM AB | WEBPROD: BLOMILL