TURNÉPLAN

26 Juni 2020 SOFIERO SLOTT, HELSINGBORG

MEDVERKANDE KOMIKER:
Petra Mede, Johanna Nordström, David Batra, Nour El-Refai, Babben Larsson,
Thomas Järvheden, Özz Nûjen, Måns Möller, Marika Carlsson, Robin Paulsson

27 Juni 2020 DALHALLA, RÄTTVIK

MEDVERKANDE KOMIKER:
Petra Mede, Johanna Nordström, David Batra, Nour El-refai, Babben Larsson, Thomas Järvheden,
Özz Nûjen, Måns Möller, Johanna Wagrell, Messiah Hallberg, Hampus Hedström

28 Juni 2020 NATURSCEN SKULEBERGET, HÖGA KUSTEN

MEDVERKANDE KOMIKER:
Petra Mede, Johanna Nordström, David Batra, Nour El-Refai, Babben Larsson,
Thomas Järvheden, Özz Nûjen,Måns Möller, Ann Westin, Hasse Brontén, Therese Sandin

OBS!
Köp endast era biljetter via de officiella biljettåterförsäljarna enl. ovan länkar.
Det är det enda sättet att garantera att biljetten som köps är äkta samt att den säljs till rätt pris.
Vid köp via andrahandsförsäljare kan vi som arrangör varken garantera biljettens äkthet eller att den inte säljs till överpris eller i flera exemplar.